Lapkričio 30 d. įvyko kūrybinių dirbtuvių „Alternatyvus Naujosios Vilnios gidas“, kuris yra projekto „narratives.lt“ dalis, rezultatų pristatymas Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Kūrybinės dirbtuvės vyko Naujojoje Vilnioje, pamažu besiplečiančiame Vilniaus miegamajame rajone, turinčiame išskirtinę istoriją, lokaciją bei aplinką. Bendrame Vilniaus kontekste Naujoji Vilnia – gana užmirštas, tačiau vertas dėmesio rajonas.

Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazijos ir Justino Vienožinskio dailės mokyklos moksleiviai.

Projekto tikslas – paskatinti moksleivius įsitraukti į kūrybines veiklas orientuotas į savo rajono pažinimą bei tolimesnį jo vystymą. Alternatyvaus gido pagalba atkreiptas dėmesys į Naująją Vilnią iš jos gyventojų perspektyvos. Šis gidas toliau bus naudojamas pažintinei veiklai Naujosios Vilnios bendruomenės renginių susijusių su švietimu ar kultūra metu. Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija dalyvauja Erasmus +Geocaching projekte, kurio metu vykstančiose veiklose ketina pristatyti savo kūrybinį rezultatą. Moksleivių kūrybinis darbas buvo atspausdintas mokyklos reikmėms, taip pat paruoštas elektroninis gido variantas.

Alternatyvus Naujosios Vilnios gidas – tai besikeičiančio rajono fotoalbumas ir kvietimas aplankyti jo vietas. Vietos bei istorijos, kurios ir sudaro gido turinį, buvo atrinktos bei sukurtos moksleivių konsultuojantis kartu su kūrybinių dirbtuvių tutore dr. Jekaterina Lavrinec bei mokytoja Regina Kosevska.

Kūrybines dirbtuves vedė dr. Jekaterina Lavrinec – miesto žaidimų ir tyrimų laboratorijos „Laimikis.lt“ kuratorė ir tyrėja ir Kūrybinių industrijų fakulteto (VGTU) docentė. Nuo 2007 kartu su bendraminčiais ji vysto ir įdiegia kūrybinius sprendimus, skirtus atgaivinti viešąsias erdves ir burti miesto bendruomenes.

Dirbtuvių organizatorius: VšĮ „Meno vadybos platforma“, įsteigta dviejų seserų, kultūros vadybininkių Vaidos ir Rūtos Stepanovaičių. „Meno vadybos platforma“ inicijuoja kelių platformų veiklą – meno vadybos paslaugas teikiančios „Arthesis“ bei šiuolaikinio meno projektus pristatančios erdvės „Kabinetas“. Visumine veikla siekiama edukuoti visuomenę, edukacija projektų erdvės „Kabinetas“ programoje suvokiama kaip galimybė vietos, kurioje reziduojama, bendruomenės telkimui bei jos aktyviam įtraukimui į šiuolaikinio meno procesus.

Kūrybinių dirbtuvių projekto vadovė: Raimonda Tamulevičiūtė.

 

Projektą dalinai remia Lietuvos kultūros taryba.

LTK_Logotipas_Juodas(1)