NEU/N nustato naują šiaurę.

Kas visgi Lietuvoje yra jaunasis menininkas? Kitose šalyse dažniau sutinkamas terminas „kylantis menininkas“ (emerging artist), kalbantis apie galimybes, o ne nurodantis griežtą takoskyrą tarp jaunojo ir profesionaliojo menininko. Kur yra riba, pamirštant nustatytą 35 m. amžiaus limitą?

Jaunasis menininkas – paveikslas kultūrinėje aplinkoje, kuriantis tam tikrą požiūrį į jo kūrybą, brandą, santykį su aplinka. Devyniuose pokalbiuose tyrinėjamos kitos kryptys. Devyni požiūriai į kuratorystę, stebėjimą, reprezentaciją, medijavimą, kritiką, profesionalumą, kaitą, užkoduotas žinutes nustato naujas koordinates atsakymų jaunųjų menininkų kūryboje ieškojimams.

Mykolė Ganusauskaitė, Dominykas Gutauskas, Simona Lukoševičiūtė, Vitalija Malyško, Lukas Mykolaitis, Akvilė Poškutė, Povilas Ramanauskas, Rosanda Sorakaitė, Justė Svirskaitė.

Žurnalo autorės: Karolina Dačkutė, Alda Eikevičiūtė, Rūta Stepanovaitė, Vaida Stepanovaitė.

Tai – pirmasis NEU/N žurnalų serijos leidinys.

Elektroninio žurnalo pristatymo renginys: 2015 gruodžio 3 d., 19:00 | A. Mapu g. 20, Kaunas
Daugiau apie renginį: socialinėje paskyroje.