2016 metais VšĮ „Meno vadybos platforma” vykdė projektą „Autorių teisių mokymai aukštosiose mokyklose”. Jame bendradarbiavo: Vilniaus dailės akademija (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos fakultetai), Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija.

Projekto metu vyko: Mokymai apie autorių teisių pagrindus. Mokymai vykdyti Vilniuje (Vilniaus dailės akademijoje), Kaune (Vytauto Didžiojo universitete) ir Klaipėdoje (Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete); Diskusijos apie konkrečius atvejus autorių teisių apsaugos srityje, su kuriais susidūrė aukštųjų mokyklų atstovai bei profesionalūs menininkai; Individualūs pokalbiai su aukštųjų mokyklų atstovais apie autorių teisių apsaugos taikymą; Apklausa apie autorių teisių ir gretutinių teisių srityje kilusius atvejus. Projekto veiklose dalyvavo aukštųjų mokyklų studentai, dėstytojai, darbuotojai.

Skaitmeninė platforma – elektroninis leidinys Autoriamsapieteises.lt – yra vienas iš projekto rezultatų. Platforma skirta aukštųjų mokyklų meno programų studentams, praktikuojantiems menininkams bei plačiajai visuomenei, norintiems susipažinti su autorių teisių apsauga. Jis skirtas pateikti pagrindinę informaciją apie autorių teises, naudingus patarimus, leisiančius susigaudyti savo kūrybos apsaugoje; atkreipti dėmesį į studentų sukurtų kūrinių autorių teisių apsaugą; bei autorių teisių apsaugą apskritai.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros ministerijos, pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą.